vardochomsorgsprogrammet_malgomajskolan

Vård- och omsorgsprogrammet på Malgomajskolan, ingår numera i Vård och omsorgscollege, VOC Västerbotten. Detta innebär att du är garanterad en utbildning som är i enlighet med de krav som branschen och arbetsmarknaden ställer.

Läs mer på: www.vo-college.sevoc_logga

För dig som vill arbeta med människor erbjuds en kreativ och stimulerande arbetsmiljö med modern vårdutrustning.

Du utbildas för att arbeta med vård:

Du kommer att få en bred och kvalificerad vård- och omsorgsutbildning som motsvarar de krav som arbetsmarknaden ställer.
– på sjukhus, i hemtjänst, demensvård, serviceboende och omsorg. Detta för att ge dig en ökad anställningsbarhet efter avslutade studier.

Under din gymnasietid erbjuds du möjlighet till att läsa grundläggande behörighet för vidare studier på högskola. Inom högskolan kan du läsa till ex sjuksköterska, socionom, sjukgymnast eller polis.

Din utbildning kommer att ha ett tydligt hälsoperspektiv och ett arbetsförlagt lärande i nära samarbete med arbetslivet.

Kurser VO