Elteknik_gymnasium_vilhelmina

Det är inte bara teori, man får göra saker också!

Teknikprogrammet på Malgomajskolans teknikprogram förnyas i och med Gy 2011. I Vilhelmina erbjuds inriktningen Informations- och medieteknik där vi erbjuder två profiler. En profil är, som tidigare, riktad mot nätverksteknik. Här lär man sig bl.a. administrera servertjänster i nätverksmiljö. Den andra profilen är webbteknik som är inriktad mot mjukvaruapplikationer och programmering där du lär dig göra hemsidor och blir hemmastadd med programmeringsspråk som Java och Ruby. Utöver gedigna kunskaper om datorer och datornätverks hårdvara och mjukvara ger båda profilerna en god teknisk-naturvetenskaplig grund som innehåller flera kurser matematik och kurser i både fysik och kemi. Teknikprogrammet passar dig som efter gymnasiet har tänkt läsa en teknisk eller naturvetenskaplig inriktning på högskola.

gymnasieskola_vilhelmina

Datorämnena, de s k programfördjupningsämnena, läser du som elev i egen individuell studietakt. Det innebär att läraren fungerar mer som en handledare och eleven har möjlighet att forcera sin studietakt om så önskas, alternativt få mer personlig handledning i ett lugnare tempo. Teknikprogrammet är ett studieförberedande program. Det finns även möjlighet att fördjupa dig i exempelvis matematik och fysik för kunna utöka din behörighet t ex om du vill läsa mot civilingenjör på högskolan. Eller så läser du en fördjupning i de olika profilerna, såsom Nätverkssäkerhet eller Webbserverprogrammering.

Kurser TE