SA

Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred utbildningen som förbereder dig för högskolestudier. Du lär dig om olika samhällsförhållanden och människor i olika kulturer och tidsepoker. Du studerar människans samspel och hur människor fungerar i grupp. Du tränar din förmåga till kritiskt tänkande, att reflektera och argumentera. Exempel på yrken efter vidareutbildning är polis, lärare, socionom, journalist, psykolog, personalvetare.

Praktisk tillämpning av teori

På samhällsvetenskapsprogrammet är det viktigt att du får knyta ihop det du lär dig teoretiskt med praktiskt arbete. Vi planerar för praktikdagar alt praktikvecka under de tre skolåren, för att du lättare ska kunna anknyta till framtida studier och yrkesval.

Språk och kommunikation i centrum

Grunden till kommunikation är språk och som elev på samhällsvetenskapsprogrammet läser du något av de moderna språken franska, tyska, spanska eller samiska. Fördjupar du dig i ditt språkval får du möjlighet att åka till ditt målspråksland. Förutom språkresor vill Malgomajskolan erbjuda sina elever inom samhällsvetenskapsprogrammet studieresor med anknytning till programmet, antingen inom Sverige eller utanför. Vi arbetar aktivt med utbyten och engagerar oss i olika internationella projekt.

Dina val

På vårterminen i åk 1 väljer du vilken inriktning du vill gå: beteendevetenskap eller samhällsvetenskap.

Du får också göra två individuella val: antingen en kreativ kurs såsom bild, musik och drama, eller spetskurser för att vidga din behörighet: t ex matematik 3, naturkunskap 2, idrott och hälsa 2 eller engelska 7.

Vi vill också slå ett slag för kursen entreprenörskap inom vilken du får chans att arbeta i projektform och driva ett eget företag inom Ung Företagsamhet.

Samhällsvetenskapsprogrammets inriktningar:

sa3hoppsveniriksdagen

 

 

 

 

Läs tidningen som SA3 gjort på engelskan –  NEWSPAPER

Veckans SA-elev

Följ SA på  facebook

Inriktningen Beteendevetenskap

sa3hopp smal

Denna inriktning kan du gå om du intresserar dig för psykologi, människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Du lär dig om ledarskap, den mänskliga kommunikationen och sociologi.

Inriktningen Samhällsvetenskap

sveniriksdagen

Den samhällsvetenskapliga inriktningen fördjupar dina kunskaper om samhälls- strukturer och livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Din förståelse för samhällsfrågor fördjupas genom att till exempel studera aktuella konflikter i världen.