Gillar du utmaningar? Vill du vara väl förberedd för en kvalificerad utbildning i framtiden? Naturvetenskapsprogrammet ger dig metoder och kunskaper att kunna hantera alla typer av utmaningar som kan möta dig! Programmet är högskoleförberedande och främst riktat mot dig som avser att läsa vidare. Det ger behörighet till de flesta högskoleutbildningar.

 

Naturvetenskapsprogrammet hjälper dig att förstå sammanhangen i naturen och livets vilkor. Utbildningen utvecklar dina kunskaper om naturvetenskapliga ämnen och matematik, likväl som språk och kommunikation. Går du på NA tillgodogör du dig förmågan till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och analys.

Naturvetenskapsprogrammet har två inriktningar och Malgomajskolan erbjuder dem båda. Det kommer att bli möjligt att byta mellan inriktningarna efter det första läsåret för dem som så önskar.

 

 

Naturvetenskapsprogrammets inriktningar:

  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och Samhälle
  • Kurser NA

 

Naturvetenskap & samhälle

Denna inriktning är ny i Gy 2011 och betonar samhällskunskap och geografi från ett naturvetenskapligt perspektiv.
Endast en av påbyggnadskurserna i kemi, biologi eller fysik är obligatorisk i denna inriktning.

 

naturvetarprogrammet

Kurser Naturvetenskapsprogrammet