NA – Naturvetenskapsprogrammet

Gillar du utmaningar? Vill du vara väl förberedd för en kvalificerad utbildning i framtiden? Naturvetenskapsprogrammet ger dig metoder och kunskaper att kunna hantera alla typer av utmaningar som kan möta dig! Programmet är högskoleförberedande och främst riktat mot dig som avser att läsa vidare. Det ger behörighet till de flesta högskoleutbildningar.

naturvetarprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet hjälper dig att förstå sammanhangen i naturen och livets vilkor. Utbildningen utvecklar dina kunskaper om naturvetenskapliga ämnen och matematik, likväl som språk och kommunikation. Går du på NA tillgodogör du dig förmågan till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och analys.

Naturvetenskapsprogrammet har två inriktningar och Malgomajskolan erbjuder dem båda. Det kommer att bli möjligt att byta mellan inriktningarna efter det första läsåret för dem som så önskar.

 

Naturvetenskapsprogrammets inriktningar:

naturvetenskap

naturvetenskap_samhalle