Naturbruk på Malgomajskolan

SKOG, JAKT & GUIDE
Är skogen det du vill arbeta med? Inför år 2 kan du då välja att utbilda dig till maskinförare. Den delen av utbildningen sker i samarbete med Dille Gård i Jämtland.

ÅRSKURS TVÅ & TRE
Inför år 2 så väljer du antingen om du vill gå vidare i din utbildning mot skogsmaskinsförare eller om du i stället vill bredda din utbildning inom jakt och guide. Väljer du skogsmaskinförare så kommer en stor del av din utbildning att genomföras i samarbete med Dille Gård i Ås, Jämtland. Dille gård är ett naturbruksgymnasium som vi samarbetar med och som har en fullt utrustad maskinpark för att utbilda duktiga maskinförare. Här ordnar vi som skola med resor och boende mellan Vilhelmina och Ås. Naturbruk är ett yrkesprogram och innehåller även APL (Arbetsplatsförlagdutbildning) Totalt skall du göra 15 veckor ute på företag under dina tre år.

När du är KLAR
När du är klar med din gymnasieutbildning så står arbetsmarknaden öppen. Det finns många företag inom närområdet som behöver anställa maskinförare. Kanske har du redan under din APL skaffat dig kontakter?

Jakt och skog hör ihop. Hos oss kan du få en bred kompetens med grundläggande skogskunskaper och få en guideutbildning som efterfrågas inom jaktturismen.

JAKT OCH GUIDE
Kanske blir du en egen entreprenör inom området eller så väljer du att arbeta hos någon av de många jaktturismföretagare som finns i närområdet? Känner du i år ett att du förutom att läsa grundläggande skogskunskaper så som motor och röjsåg, terrängtransporter, skogsskötsel, även vill ha en bredare kompetens så kan du välja att inrikta dig mot jakt och guide. Här fyller du på kunskaperna inom jakt och viltvård, hundkunskap, naturguidning och entreprenörskap. Det är bra om du redan under första året har skaffat dig en jägarexamen.


Oavsett vilken profil du väljer på din Naturbruksutbildning

så läser du de här kurserna:

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

Historia 1a1

Idrott & hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1

 

 

 

 

Programgemensamma ämnen

Biologi 1

Entreprenörskap

Naturbruk

Inriktningskurser för skogsdelen (Gäller

oavsett inriktning)

Marken och växternas biologi

Motor- & röjmotorsåg

Mångbruk av skog

Gymnasiearbete 100p

Väljer du att profilera dig mot jakt och Guide så läser du dessa kurser:

Jakt och viltvård 1-2

Fiske & vattenvård 1

Hundkunskap 1

Skogsskötsel 1

Naturguidning 1

Naturguidning 2

Väljer du att profilera dig mot skogsmaskin läser du följande kurser:

Terrängtransporter

Virkeslära

Skogsskötsel 1

Skogsskötsel 2

Avverkningsmaskiner

Virkestransport med skotare

Serviceteknik

naturbruk 1

Skogsmaskiner –

specialisering