HA – Handel & administrationsprogrammet

Inriktning: Handel & service
Yrkestitel: Företagssäljare

Vill du arbeta inom handel, service och marknadsföring samt lära dig mer om företagande?

Då är Handels- och administrationsprogrammet på Malgomajskolan rätt val för dig!

Entreprenörskap följer som en röd tråd genom hela din utbildning både teoretiskt och praktiskt.

Dina digitala kunskaper och färdigheter ökar när du lär dig hur näthandel fungerar i exponerings- och säljsyfte.

 

Ett företagsamt förhållningssätt är en styrka som du hela tiden utvecklar under din studietid på Malgomajskolan

• Du arbetar praktiskt i nära kontakt med näringslivet och lokala företagare.

• Under din utbildning kommer du att få göra flera studiebesök, även med övernattningar på andra orter i Sverige.

• Du kommer att få minst 15 veckors APL som följer det intresse och mål som du har med din utbildning.

• Du kommer att få en företagsmentor kopplad till dig personligen genom näringslivet i din hemkommun redan under årskurs 1. Detta blir ditt första steg till att utveckla ett eget nätverk av företagare.

• I årskurs tre får du möjlighet att starta och driva ett företag inom UF-konceptet.

Följ HA på facebook