Pedagogisk utveckling

Malgomajskolan och pedagogiken

Det pedagogiska arbetet är naturligtvis fundamentet i varje skolas verksamhet. Eftersom Malgomajskolan strävar efter ständig förbättring, faller det sig naturligt att dagligen diskutera pedagogik; strategier och metoder i undervisningen.  Våra två förstelärare och det engagerade lärarkollegiet arbetar på olika sätt med pedagogisk utveckling.

Det är angeläget att eleverna känner en glädje i studierna och att varje elev får en ambition att nå så långt som möjligt efter sina förutsättningar. För att motivera eleverna eftersträvar Malgomajskolan en verklighetstrogen undervisning. Det är viktigt att koppla ihop yrkesliv och högskolestudier med gymnasiestudierna.

Kommunikation är ett nyckelord för inlärning. Genom hjälpmedel som datorer och chrome books, skapar vi förutsättningar för eleverna till självständigt arbete och stimulerar till nya metoder för inlärning. Vi använder oss av läroplattformen Moodle där eleverna bl.a. kommunicerar med sina lärare och genomför kursmoment.

I Vilhelmina kommun arbetar skolorna tillsammans i samverkansprojektet Röda tråden, som innefattar förskoleklass till gymnasieskolan. Det är mycket betydelsefullt att vi har en samsyn kring våra barn och ungdomar, och att vi hjälps åt med skolutveckling i kommunen. Därför har vi utformat fyra pedagogiska spår som vi särskilt arbetar gentemot:

Klicka gärna på länkarna för att läsa mer om våra fyra pedagogiska spår!