Värderingar & vision

Hur ska vi agera och bete oss på skolan och i livet?
Vilka attityder och beteenden behöver vi ha för att bli framgångsrika?

  • Vi har eleverna i centrum
  • Vi har respekt för varandra
  • Vi hjälper varandra, lagarbete
  • Vi är förutseende och flexibla
  • Vi har roligt!

Läs om Malgomajskolans visionsarbete här:

Malgomajskolan 3.0