Pedagogisk plattform

  • God läsförståelse är en viktig framgångsfaktor för goda studieresultat
  • Kollegialt lärande och formativ bedömning vilket leder till ökat helhetstänkande i undervisningen
  • Satsning på information och kommunikationsteknik (IKT) och  utveckling av vår digitala lärplattform
  • Satsning på matematik och naturämnen. En satsning ända ner till förskolan för att få bättre studieresultat och större intresse för matematik och naturämnen