Idrott & Hälsa

Skolans undervisning i Idrott & Hälsa bjuder på en bredd av både klassiska och moderna idrottsformer, med extra fina möjligheter till friluftsliv där närområden likväl som fjäll nyttjas.

Ordinarie undervisning sker i den nybyggda hallen “Vilhelmina Arena”, där elever har möjligheter att testa på en rad arbetssätt som hjälper att utveckla förståelse av god hälsa genom fysisk aktivitet. Den tydliga friluftslivsprofilen tillåter eleven att skaffa sig kunskaper på djupet, under fjällvistelser både på höst och vår-vinter, där fokus bl.a. ligger på övernattning i bivack och problemlösning i grupp.